• Verloskundigen Oosterpark

Avondklok en andere Corona-maatregelen

For English; scroll down. Per 23 januari geldt, als onderdeel van het pakket maatregelen tegen verdere verspreiding van Corona, een avondklok. Tussen 21u en 04.30 mag je je zonder goede reden niet buitenshuis bevinden. Natuurlijk zijn wij als verloskundigen uitgesloten van deze avondklok. We kunnen dus, als dat nodig is, ongeacht het tijdstip naar je toe komen. Zelf ben je, als daar een medische reden voor is (bevallen!) ook uitgesloten van de avondklok-regeling en dat geldt ook voor je partner. Lees voor alle info over de avondklok en andere Corona-maatregelen onze laatste nieuwsbrief.As part of the package of measures against further spread of Corona, a curfew will apply from 23 January 2021. Between 9 pm and 4.30 am you are not allowed to be outside without good reason. Of course we as midwives are excluded from this curfew. So, if necessary, we can come to you regardless of the time. If there is a medical reason for this (giving birth!), you are also excluded from the curfew regulation and that also applies to your partner. Read our latest update for all information about the curfew and other Corona measures.

Praktijk: 020 - 463 58 58

Bereikbaar ma-vrij van 8u tot 14u

24/7: 06-54626698 

Spoed maar geen gehoor? Bel ons via doktersdienst Atacom:

020-5923883

We hebben spreekuur in:

1. Oosterparkbuurt: Ruyschstraat 71hs

2. Amstelkwartier: Amstelbeststraat 58 

(gezondheidscentrum Amstelkwartier)

KNOVkeur_450x205.png
logo%20met%20tekst%20horizontaal%20groen