• Verloskundigen Oosterpark

Ook voor 2019 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract

Bijgewerkt: 28 mrt 2019

De zorg die je van ons krijgt, wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering en wordt niet van je eigen risico afgetrokken. We hebben voor 2019 contracten met alle verzekeraars en sturen onze nota direct naar hen toe. Wanneer je onverzekerd bent of een verzekering hebt in het buitenland, zul je een factuur van ons ontvangen.

Het tarief voor verloskundige zorg wordt ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit en geldt voor alle in Nederland werkzame verloskundigen. Voor 2019 is het bedrag voor volledige zorg (zwangerschap, bevalling en kraambed) vastgesteld op €1.502,84.

Praktijk: 020 - 463 58 58

Bereikbaar ma-vrij van 8u tot 14u

24/7: 06-54626698 

Spoed maar geen gehoor? Bel ons via doktersdienst Atacom:

020-5923883

We hebben spreekuur in:

1. Oosterparkbuurt: Ruyschstraat 71hs

2. Amstelkwartier: Amstelbeststraat 58 

(gezondheidscentrum Amstelkwartier)

KNOVkeur_450x205.png
logo%20met%20tekst%20horizontaal%20groen