• Verloskundigen Oosterpark

Ramadan Mubarak

For English; scroll down. Ramadan is de belangrijkste maand in de Islamitische kalender. Vasten tussen zonsopgang en zonsondergang is voorgeschreven voor iedere gezonde moslim. Kinderen, zieken, vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven zijn vrijgesteld. De Islam stelt de zwangere vrouw vrij in haar keuze om zelf te beslissen of zij aan het vasten mee wil doen.

Wij respecteren je wens om te vasten, maar voor sommige zwangeren is vasten onverstandig. Bijvoorbeeld wanneer je (zwangerschaps)suikerziekte hebt. Bovendien hebben veel zwangeren die vasten in meer of mindere mate last van hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en flauwvallen. Dit komt omdat de zwangere ook voedsel/energie nodig heeft voor haar ongeboren kind.

Uit onderzoek is tot op heden niet goed duidelijk geworden of vasten op (langere) termijn negatieve effecten op het kind kan hebben. Mogelijk heeft vasten in de eerste 14 weken van je zwangerschap effect op het uiteindelijke geboortegewicht van de baby.

Wil je toch graag vasten of wil je graag overleg met ons overleggen nav bovenstaand advies? Neem dan gerust contact met ons op of bespreek het op het spreekuur.

Ramadan is the most important month in the Islamic calendar. Fasting between sunrise and sunset is prescribed for every healthy Muslim. Children, sick, pregnant or breastfeeding women are exempt. Islam lets pregnant women free in their choice whether or not to participate in fasting. We respect your wish to fast, but in some pregnancies it is unwise to do so. For example when you are dealing with (gestational) diabetes. Also, many pregnant women experience complaints like headache, nausea, fatigue and fainting while fasting. This is because the pregnant woman also needs food / energy for her unborn child.

Recent research has not made it clear whether fasting can have negative effects on the child in the (long) term. Fasting in the first trimester may affect the baby's final birth weight. Would you like to fast or would you like to consult us based on the above advice? Feel free to contact us or discuss it at your prenatal check up..