• Verloskundigen Oosterpark

Tijdelijke sluiting verlosafdeling OLVG-Oost

Het is druk in de ziekenhuizen. De afgelopen weken hebben zowel OLVG Oost als West heel veel bevallingen moeten weigeren en verplaatsen omdat er onvoldoende personeel beschikbaar was. Door ziekmeldingen zijn de vooruitzichten voor de komende weken zó slecht, dat gezocht is naar oplossingen om de capaciteit toch zo optimaal mogelijk te houden. Uiteindelijk is besloten om de komende periode de verloskamers in Oost te sluiten. Deze maatregel gaat in per 1 augustus en duurt tot in ieder geval eind september,. Dit betekent dat we de komende tijd niet voor bevallingen terecht kunnen in OLVG Oost. Ook spoedzorg in de zwangerschap wordt de komende periode niet in Oost verleend. Geplande keizersnedes en vooraf ingeplande polikliniek-afspraken gaan wel door. Het OLVG zal nog een brief opstellen waarin de maatregel en de consequenties toegelicht worden. Zodra wij deze ontvangen, zullen we de brief naar jullie doorsturen.


Wij zijn slechts enkele dagen vooraf op de hoogte gesteld van deze maatregel en zijn er enorm door overvallen. Gelukkig zijn er nog altijd 4 locaties in Amsterdam-Amstelland waar we terecht kunnen voor poliklinische bevallingen of spoedsituaties. Hoewel we begrip hebben voor de benarde situatie waarin het OLVG verkeert, betreuren wij deze beslissing enorm.