top of page

Wij hopen dat je tevreden bent over onze zorg. Maar wat als dit niet het geval is?

Niet tevreden of klachten? Praat erover!

Het is belangrijk dat je je goed en vertrouwd voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is soms al spannend genoeg. We doen onze uiterste best om jou en je zwangerschap zo goed mogelijk te begeleiden. Maar het kan gebeuren dat je desondanks tóch met vragen, twijfels of ontevredenheid voelt over onze zorg. Hoewel dat soms moeilijk is, vragen we je toch om hier met ons over te praten. Misschien is er sprake van een misverstand of kunnen we je geruststellen. Of misschien kunnen we onze werkwijze iets aanpassen zodat deze beter aansluit bij jouw behoeften. 

Je klacht bespreken met een klachtenfunctionaris 

Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg). De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan je adviseren en informeren over je rechten als patiënt. Hij of zij kan je helpen met het indienen van je klacht bij de verloskundige en ondersteunt je bij een eventueel gesprek. De klachtenfunctionaris heeft beroepsgeheim; dat betekent dat hij of zij nooit zonder jouw toestemming iets tegen anderen zal vertellen over jouw klacht.

Je kunt contact opnemen met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

Je klacht indienen bij de Geschilleninstantie Verloskunde

Als je er met de verloskundige èn de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je jouw klacht tenslotte voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of jouw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. Kijk voor meer informatie en contact op de website van de Geschillencommissie.

bottom of page