top of page

Verloskundigen Oosterpark staat voor kundige, toegewijde, nuchtere en hedendaagse zorg

Zwangerschap en geboorte zijn normale, gezonde processen in het leven van een vrouw

Het zijn processen die meestal goed verlopen, maar wél goed gecontroleerd moeten worden. Over het algemeen weet een vrouw zelf wat goed is voor haar en haar baby. Wij adviseren en ondersteunen je hierin waar mogelijk, afhankelijk van jouw behoefte. Op die manier kun jij met alle vertrouwen zwanger zijn!

Kundig; nuchter en betrokken

Wij kijken op een heel nuchtere én betrokken manier naar de lichamelijke en mentale processen in zwangerschap, geboorte en ouderschap. Dat maakt onze praktijk laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Samen onderzoeken we welke begeleiding jullie nodig hebben. We vinden het belangrijk dat jullie daarin zelf weloverwogen beslissingen nemen. We zijn flexibel, hechten groot belang aan jullie autonomie maar verliezen daarbij het aspect van veiligheid en realiteit niet uit het oog.

De juiste zorg op de juiste plaats

We blijven scherp en up-to-date

Iedere zwangerschap verloopt anders en iedere zwangere heeft andere behoeften. Bij ons vind je geen onnodig dure all-inclusive zorgpakketten. Maar als jouw zwangerschap extra aandacht en zorg nodig heeft, dan bieden we dat of we verwijzen je naar vertrouwde collega's. Wanneer er een medische reden is voor deze extra zorg, wordt dit gewoon betaald door je verzekering. Lees hier meer over onze samenwerkingspartners.

De verloskunde is een medisch domein dat continu in beweging is. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en een veranderde zorgvraag van aanstaande ouders maakt dat wij onze werkwijze steeds weer kritisch evalueren. Hierin willen we vooruitstrevend zijn. Dat houdt ons scherp en altijd up-to-date. Op de nieuwspagina kan je lezen aan welke onderzoeken wij deelnemen.

beeldje staand.jpg
bottom of page