Zorg van de verloskundige wordt vergoed vanuit de basisverzekering

Vergoeding vanuit de basisverzekering

De zorg die je van ons krijgt, wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering en wordt niet van je eigen risico afgetrokken. We hebben voor 2020 contracten met alle verzekeraars en sturen onze nota direct naar hen toe. Wanneer je onverzekerd bent of een verzekering hebt in het buitenland, zul je een factuur van ons ontvangen.

Bij sommige verzekeraars (o.a. Zilveren Kruis en Menzis) loop ons contract via Verloskunde Zorggroep Amsterdam. Bij deze verzekeraars is daarom onze praktijk niet op onze eigen naam te vinden in hun zorgzoeker. Neem bij onduidelijkheden hierover gerust contact met ons op.

Het tarief voor verloskundige zorg wordt ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit en geldt voor alle in Nederland werkzame verloskundigen. Voor 2020 is het bedrag voor volledige zorg (zwangerschap, bevalling en kraambed) vastgesteld op € 1.550,40. 

Aanvullend onderzoek

Echo’s waar een medische indicatie voor bestaat, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer je door ons voor aanvullend onderzoek of begeleiding naar het ziekenhuis wordt verwezen, worden ook deze kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige bloedonderzoeken worden echter wél afgetrokken van het eigen risico.

Kosten die niet standaard worden vergoed (soms wel vanuit aanvullende verzekering):​

  • eigen bijdrage combinatietest of NIPT: € 175,-

  • eigen bijdrage poliklinische bevalling: ca € 360,-; kan iets wisselen per ziekenhuis en per  zorgverzekeraar

  • sommige extra bloedonderzoeken: wisselt per onderzoek

  • zwangerschapscursus

Vergoeding voor de kraamzorg

Kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar er geldt wel een eigen bijdrage van € 4,40 per uur.

Meld je tijdig af voor een geplande controle-afspraak

Laat het ons zo snel mogelijk weten wanneer je niet naar een geplande afspraak kunt komen. Indien je je minder dan 24h voor afspraak afmeldt, zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen voor de gemiste afspraak.