top of page

Zorg van de verloskundige wordt vergoed vanuit de basisverzekering

Vergoeding vanuit de basisverzekering

De zorg die je van ons krijgt, wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering en wordt niet van je eigen risico afgetrokken.

Als praktijk zijn wij verenigd met 32 andere verloskundige praktijken in de Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam. Binnen deze zorggroep streven wij met elkaar naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg. De meeste verzekeraars zien de meerwaarde van dit gezamenlijk werken aan kwaliteit.

Als je wilt weten of onze praktijk een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, dan kun je ons in de zorgzoeker niet vinden als 'Verloskundigen Oosterpark' maar onder naam van de Verloskundige Zorggroep. Als jouw verzekeraar géén contract heeft met de Zorggroep dan word onze zorg alsnog 100% vergoed. Echter kan het zijn dat jouw verzekeraar wil dat onze factuur via jou door hen betaald wordt. 

Het tarief voor verloskundige zorg wordt ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit en geldt voor alle in Nederland werkzame verloskundigen. Voor 2023 is het bedrag voor volledige zorg (zwangerschap, bevalling en kraambed) vastgesteld op € 1.757,08.

Kijk voor uitgebreide toelichting over zorgkosten rond zwangerschap, bevalling en kraambed op de betreffende pagina van de Rijksoverheid.

Aanvullend onderzoek

Echo’s waar een medische indicatie voor bestaat, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer je door ons voor aanvullend onderzoek of begeleiding naar het ziekenhuis wordt verwezen, worden ook deze kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Echo's op eigen verzoek en pretecho's worden niet betaald door de verzekeraar.

Het standaard bloedonderzoek aan het begin in de zwangerschap wordt betaald vanuit de verzekering, maar sommige bloedonderzoeken (zoals ijzer- en suikerwaarden) worden wél afgetrokken van het eigen risico.

Kosten rond de bevalling

De zorg die je tijdens de bevalling van verloskundige of gynaecoloog krijgt, wordt volledig vergoed door de zorgverzekering en wordt niet afgetrokken van je eigen risico. De plaats waar je (wilt) bevallen kan bepalen of je aanvullende kosten moet betalen.

  • Beval je thuis? Dan zijn er geen aanvullende kosten.

  • Beval je niet medisch in een ziekenhuis (poliklinische bevalling) of geboorte centrum? Dan geldt er een eigen bijdrage. Deze wisselt iets per ziekenhuis, maar je zorgverzekering betaalt in ieder geval € 236,- van deze eigen bijdrage. Meestal blijft er rond € 400,- over om zelf te betalen. Sommige aanvullende verzekeringen dekken deze kosten.

  • Beval je medisch of ontstaat er tijdens de bevalling een medische indicatie? Dan zijn er geen aanvullende kosten.

Vergoeding voor de kraamzorg

Hulp van kraamzorg tijdens de bevalling in in de kraamweek wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar er geldt wel een eigen bijdrage van € 4,80 per uur.

Meld je tijdig af voor een geplande controle-afspraak

Laat het ons zo snel mogelijk weten wanneer je niet naar een geplande afspraak kunt komen. Indien je je minder dan 24h voor afspraak afmeldt, zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen voor de gemiste afspraak.

bottom of page