Zoeken
  • Verloskundigen Oosterpark

Aanscherpen van de maatregelen

For English; scroll down.

Na een redelijk rustige zomer nemen op dit moment de zorgen over een tweede fase van de Corona-pandemie toe. Helaas betekent dit dat we, op advies van overheid en onze beroepsgroepen, de maatregelen tegen verdere verspreiding van het virus verder aanscherpen. De belangrijkste aanpassing is dat we jullie vragen om meestal alleen naar het spreekuur te komen. Bij een aantal belangrijke afspraken mag je wel iemand mee nemen. Verder dragen wij vanaf nu een mondkapje, en vragen we jullie in de praktijk hetzelfde te doen. klik hier voor een overzicht van alle maatregelen en aanvullende informatie over het Coronavirus en zwangerschap.


After a fairly quiet summer, concerns about a second phase of the Corona pandemic are currently growing. Unfortunately, this means that we are further tightening up the measures against further spread of the virus. The most important adjustment is that we ask you to visit our practice alone for most of the check-ups. However, on a number of important appointments, you can bring someone with you. Furthermore, from now on we wear a mouth mask, and we ask you to do the same when attending the practice. Click here for an overview of all measures and additional information about the Coronavirus and pregnancy.

Praktijk: 020 - 463 58 58

Bereikbaar ma-vrij van 8u tot 14u

24/7: 06-54626698 

Spoed maar geen gehoor? Bel ons via doktersdienst Atacom:

020-5923883

We hebben spreekuur in:

1. Oosterparkbuurt: Ruyschstraat 71hs

2. Amstelkwartier: Amstelbeststraat 58 

(gezondheidscentrum Amstelkwartier)

KNOVkeur_450x205.png

 Privacyverklaring - Disclaimer© 2019 by studio And

logo met tekst horizontaal groen.png