Zoeken
  • Verloskundigen Oosterpark

vergoedingen verzekeringen 2020

For English text, scroll down. Net als voorgaande jaren hebben we voor 2020 met alle zorgverzekeraars contracten. Dat betekent dat je je zorg niet zelf aan ons hoeft te betalen, wij declareren direct bij je zorgverzekering.

Bij een aantal grote verzekeringen, zoals Zilveren Kruis en Menzis, loopt ons contract via de Verloskunde Zorggroep Amsterdam. Daardoor zijn we in de zorgzoeker van die verzekeraars niet goed op onze eigen praktijknaam te vinden. In dat geval vind je ons via verloskundezorggroep.nl. Neem gerust contact met ons op bij vragen over vergoedingen.


As in previous years, we have contracts with all health insurers for 2020. This means that you do not have to pay your care to us yourself, we will declare directly with your health insurance policy. With a number of large insurance policies, such as Zilveren Kruis and Menzis, our contract runs through the Verloskunde Zorggroep Amsterdam. As a result, we cannot be found in the 'zorgzoeker' (care seeker) of those insurers. In that case you can find us via verloskundezorggroep.nl. Please contact us if you have any questions about reimbursements.

Praktijk: 020 - 463 58 58

Bereikbaar ma-vrij van 8u tot 14u

24/7: 06-54626698 

Spoed maar geen gehoor? Bel ons via doktersdienst Atacom:

020-5923883

We hebben spreekuur in:

1. Oosterparkbuurt: Ruyschstraat 71hs

2. Amstelkwartier: Amstelbeststraat 58 

(gezondheidscentrum Amstelkwartier)

KNOVkeur_450x205.png

 Privacyverklaring - Disclaimer© 2019 by studio And

logo met tekst horizontaal groen.png