• Verloskundigen Oosterpark

vergoedingen verzekeringen 2021

For English text, scroll down. Net als voorgaande jaren hebben we voor 2021 met alle zorgverzekeraars contracten. Dat betekent dat je je zorg niet zelf aan ons hoeft te betalen, wij declareren direct bij je zorgverzekering.

Bij de meeste grote verzekeringen loopt ons contract via de Verloskunde Zorggroep Amsterdam. Daardoor zijn we in de zorgzoeker van die verzekeraars niet goed op onze eigen praktijknaam te vinden. In dat geval vind je ons via verloskundezorggroep.nl. Neem gerust contact met ons op bij vragen over vergoedingen.


As in previous years, we have contracts with all health insurers for 2021. This means that you do not have to pay your care to us yourself, we will declare directly with your health insurance policy. With most insureres, our contract runs through the Verloskunde Zorggroep Amsterdam. As a result, we cannot be found in the 'zorgzoeker' (care seeker) of those insurers. In that case you can find us via verloskundezorggroep.nl. Please contact us if you have any questions about reimbursements.