• Verloskundigen Oosterpark

Coronavaccinatie en zwangerschap

For English; scroll down.

We weten nu dat zwangere vrouwen een grotere kans hebben om erg ziek te worden van Corona dan niet-zwangere vrouwen. Dat geldt vooral voor zwangeren met een onderliggende ziekte zoals suikerziekte, hart- of longziekten.

Wereldwijd zijn inmiddels grote aantallen zwangere vrouwen gevaccineerd tegen COVID-19. Er zijn daarbij geen risico’s van de vaccinaties gezien voor de zwangerschap en het ongeboren kind. De Multidisciplinaire werkgroep COVID-19 & Zwangerschap adviseert nu daarom aan alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren, óók wanneer zij geen bijkomende risicofactoren hebben. De voordelen wegen simpelweg op tegen mogelijke nadelen. Het advies is om zwangeren te vaccineren met een zogenoemd mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna.

Onderzoeken laten verder zien dat de antistoffen van de moeder ook bij het ongeboren kind terechtkomen. Op deze manier kan de moeder bescherming tegen COVID-19 aan het kind meegeven. Er moet dan voldoende tijd (minimaal 3 weken) tussen de vaccinatie en de bevalling zitten.

Je krijgt als zwangere géén voorrang bij vaccinatie, je zult op basis van je leeftijd opgeroepen worden. Als je je laat vaccineren tijdens de zwangerschap, vragen we je om dit te melden bij het Lareb bijwerkingencentrum/ moeders van Morgen.


We now know that pregnant women are more likely to get seriously ill from Corona than non-pregnant women. This is especially true for pregnant women with an underlying disease such as diabetes, heart or lung disease.

Large numbers of pregnant women worldwide have now been vaccinated against COVID-19. No risks of the vaccinations have been reported for the pregnancy and the unborn child. The Multidisciplinary COVID-19 & Pregnancy working group is now advising all pregnant women to get vaccinated, even if they have no additional risk factors. The benefits simply outweighs possible disadvantages. The advice is to vaccinate pregnant women with a so-called mRNA vaccine from Pfizer or Moderna.

Studies also show that the antibodies of the mother end up with the unborn child. In this way the mother can give protection against COVID-19 to the child. There must then be sufficient time (at least 3 weeks) between vaccination and delivery.

As a pregnant woman, you will not receive priority to vaccination, you will be invited based on your age. If you are vaccinated during pregnancy, we ask you to report this to the Lareb side effects center / Moeders van Morgen.