• Verloskundigen Oosterpark

Coronavaccinatie en zwangerschap

For English; scroll down.

We weten nu dat zwangere vrouwen een grotere kans hebben om erg ziek te worden van Corona dan niet-zwangere vrouwen. Dat geldt vooral voor zwangeren met een onderliggende ziekte zoals suikerziekte, hart- of longziekten.

Wereldwijd worden steeds meer zwangere vrouwen gevaccineerd tegen COVID-19. Er zijn daarbij geen risico’s van de vaccinaties gezien voor de zwangerschap en het ongeboren kind. De Multidisciplinaire werkgroep COVID-19 & Zwangerschap adviseert daarom aan alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren, óók wanneer zij geen bijkomende risicofactoren hebben. De voordelen wegen simpelweg op tegen mogelijke nadelen. Het advies is om zwangeren te vaccineren met een zogenoemd mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna. Als je je laat vaccineren tijdens de zwangerschap, vragen we je om dit te melden bij het Lareb bijwerkingencentrum/ moeders van Morgen.

Veel zwangeren twijfelen over wel of niet vaccineren. Dat vinden we begrijpelijk. In deze informatiekaart - opgesteld door de Nederlandse verenigingen van gynaecologen en verloskundigen - vindt je behulpzame feiten en afwegingen die je kunnen helpen in je beslissing om je wel of niet tegen Corona te vaccineren.


We now know that pregnant women are more likely to get seriously ill from Corona than non-pregnant women. This is especially true for pregnant women with an underlying disease such as diabetes, heart or lung disease.

Large numbers of pregnant women worldwide have now been vaccinated against COVID-19. No risks of the vaccinations have been reported for the pregnancy and the unborn child. The Multidisciplinary COVID-19 & Pregnancy working group advises all pregnant women to get vaccinated, even if they have no additional risk factors. The benefits simply outweighs possible disadvantages. The advice is to vaccinate pregnant women with a so-called mRNA vaccine from Pfizer or Moderna.

As a pregnant woman, you will not receive priority to vaccination, you will be invited based on your age. If you are vaccinated during pregnancy, we ask you to report this to the Lareb side effects center / Moeders van Morgen.

Many pregnant women have doubts about whether or not to vaccinate. We find that understandable. In this information card - prepared by the Dutch associations of gynecologists and obstetricians - you will find helpful facts and considerations that can help you in your decision whether or not to vaccinate against Corona.