top of page
  • Verloskundigen Oosterpark

Wetenschappelijk onderzoek

Bijgewerkt op: 29 sep. 2021

We vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste inzichten ten aanzien van optimale verloskundige zorg. Inzichten uit wetenschappelijk onderzoeken vertalen we naar jouw zwangerschap en jouw behoefte. We willen ook een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek door eraan deel te nemen. Afhankelijk van hoe jouw zwangerschap verloopt, kan het zijn dat we je vragen of je interesse hebt om mee te doen aan onderzoek. Op dit moment participeren wij in oa:

Pride-study: onderzoek naar leefstijl van zwangeren

Quadruple-P studie: voorkomen van vroeggeboorte bij een korte baarmoederhals.

Tango-studie: onderzoekt of de behandeling bij vrouwen met een licht verhoogde suikerwaarde helpt om zwangerschapsproblemen te voorkomen.

AIMS-study: onderzoek naar de ontwikkeling van micro-organismen bij jonge kinderen

Synbio-breast onderzoek: effect van borstvoeding op het ontwikkelen van allergie

Perceive studie: vroegtijdige behandeling na een traumatisch verlopen bevalling

NEK-studie: prospectieve studie naar het beloop naar een vroeg (<11 weken) gemeten verdikte nekplooi.We believe it is important to be aware of the latest insights regarding optimal obstetric care. We translate insights from scientific studies into your pregnancy and your needs. We also want to contribute to scientific research by participating in it. Depending on how your pregnancy is progressing, we may ask you if you are interested in participating in research. See above to view the studies we participate in currently (mostly Dutch websites)

Comments


bottom of page