• Verloskundigen Oosterpark

Meer echo's zijn niet altijd beter

For English; scroll down

Wanneer wij vermoeden dat je baby in de buik niet goed genoeg groeit, adviseren we een groeiecho. Verder worden groeiecho's gemaakt als er een medische reden voor is. Bijvoorbeeld omdat je een ziekte hebt of omdat je eerder een klein geboren baby hebt gehad. Steeds vaker bieden collegapraktijken standaard groeiecho's aan, ook als daar geen medische reden voor is. Soms vragen vrouwen er zelf om, omdat ze zich ongerust maken over de groei van hun kindje.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat het standaard aanbieden van twee groeiecho’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap niet leidt niet tot betere gezondheidsuitkomsten voor baby’s. Wel blijkt dat moeders vaker onnodig ongerust worden door de uitkomsten van deze echo's. Het heeft daarom onze voorkeur om alleen een groeiecho te maken als daar een goede reden voor is. Bekijk ook dit filmpje voor een heldere uitleg (Engels ondertiteld)If we suspect that your baby is not growing well, we recommend a growth ultrasound. Growth ultrasounds are also made if there is a medical reason for this. For example because you have an illness or because you previously had a small baby. Increasingly, fellow practices offer standard growth ultrasounds, even if there is no medical reason for this. Sometimes women ask for it themselves because they are worried about the growth of their child. Recent scientific research now shows that offering two growth ultrasounds in the last three months of pregnancy as standard does not lead to better health outcomes for babies. However, it appears that mothers are more often unnecessarily concerned by the results of these ultrasounds. We therefore prefer to only do a growth ultrasound if there is a good reason for it. Also watch this video for a clear explanation (English subtitles)