top of page
  • Verloskundigen Oosterpark

Noodalarm geboortezorg!

For English; scroll down

Het ministerie van VWS wil de bekostiging van de geboortezorg radicaal veranderen. Door integrale bekostiging zal het hele budget voor geboortezorg bij één zorgaanbieder terecht komen. Ziekenhuizen hebben een heel sterke lobby in Den Haag en bij de zorgverzekeraars. Veel sterker dan kleine verloskundepraktijken in de wijk. Het budget zal bij de ziekenhuizen terecht komen. En daarmee wordt de toekomst van de verloskunde zoals wij die kennen heel onzeker. Vrijgevestigde praktijken in de wijk zullen verdwijnen en daarmee de keuzevrijheid voor aanstaande ouders om een praktijk te kiezen die bij ze past. En om te bevallen waar & hoe ze willen.

Er is geen enkel bewijs voor verbetering van kwaliteit van zorg door integrale bekostiging. Sterker nog; de inrichting van de Nederlandse geboortezorg met haar vrijgevestigde verloskundigen èn gebortezorgtcollega's in het ziekenhuis heeft zich meermaals bewezen. Kortom; dit besluit mag pas genomen worden als beter is onderzocht of deze vorm van financiering bijdraagt aan betere geboortezorg!. Lees meer en teken de petitie op www.noodalarmgeboortezorg.nl. Deel jouw ervaring met de eerstelijns verloskundige zorg, gebruik #mijneerstelijn en vertel waarom deze behouden moet worden.


ความคิดเห็น


bottom of page