top of page
  • Verloskundigen Oosterpark

regeling ouderschapsverlof uitgebreid

Bijgewerkt op: 19 dec. 2020

for English; scroll down. Partners (in loondienst) in Nederland werden tot voor kort qua verlof niet erg verwend. Tot vorig jaar hadden zij recht op slechts 2 dagen verlof na de geboorte van hun kind. Sinds 2019 is dit uitgebreid naar 1 werkweek. Heel geleidelijk wordt het verlof verder uitgebreid. Per juli 2020 kunnen partners aanspraak maken op een aanvullend geboorteverlof van 5 weken, waarin zij via het UWV maximaal 70% van het loon doorbetaald krijgen. En afgelopen week werd in de Tweede Kamer een voorstel geaccepteerd om de regeling per 2022 nog verder uit te breiden naar 9 weken. Het gaat de goede kant op!Until recently, partners (salaried employees) in the Netherlands were not very spoiled in terms of leave. Until last year, they were entitled to only two days' leave after the birth of their child. Since 2019, this has been expanded to 1 working week. The leave is extended very gradually. As of July 2020, partners can claim an additional birth leave of 5 weeks, during which they will be paid a maximum of 70% of their wages via the UWV. And last week, a proposal was accepted in the House of Representatives to further expand the arrangement to 9 weeks by 2022. It is going in the right direction!

Comments


bottom of page