• Verloskundigen Oosterpark

te veel lood in Amsterdams kraanwater

Bijgewerkt: 2 mrt 2020

For English; scroll down. Het leidingwater in Amsterdam is op verschillende locaties vervuild met lood. De GGD adviseert zwangere vrouwen in Amsterdam om geen kraanwater te drinken.

Vooral in Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot (Amsterdam-Noord) liggen nog veel loden leidingen. Hier is het advies dat zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar geen kraanwater drinken totdat ook de loden toevoerleiding is vervangen.

Maar omdat er aanwijzingen zijn dat ook in de andere stadsdelen diep in de grond nog loden leidingen liggen, adviseert de GGD zwangere vrouwen in de gehele gemeente Amsterdam geen kraanwater te drinken. Lood kan via de placenta worden overgedragen aan het kind. Zwangere vrouwen kunnen het beste water uit flessen drinken.

Een andere optie is om met behulp van te (laten) onderzoeken of het kraanwater in jouw huis te veel lood bevat. Dit kan bijvoorbeeld via water-lab.nl.

The tap water in Amsterdam is contaminated with lead in some area's. The GGD advises pregnant women in Amsterdam not to drink tap water. In particular, Tuindorp Nieuwendam and Tuindorp Buiksloot (Amsterdam-Noord) still have many lead pipes. Here the advice to pregnant women, infants and children up to the age of 7 is not to drink tap water while the lead wayerpipes are replaced. But because there are also lead pipes lying deep in the other districts of the city, the GGD advises pregnant women throughout the municipality of Amsterdam not to drink tap water. Lead can be assigned to the child through the placenta. Pregnant women can better drink water from store-bought bottles. Another option is to check the amount of lead in your tapwater at home, for example through water-lab.nl